Izabrani novi članovi Hrvatskog nacionalnog vijeća

15/07/2017
Share/Save

U Domu kulture "Josip Marković" u Donjoj Lastvi, u subotu 8. srpnja, je održana Elektorska skupština za izbor članova Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore. Na samom početku nazočne je pozdravio dosadašnji predsjednik HNV-a Zvonimir Deković.

Skupštinom je presjedavao Pavle Pasković, uz potporu najstarijeg elektora Andrije Krstovića i najmlađeg Valentine Andrić. Za članove Verifikacione komisije izglasani su Vladimir Marvučić kao predsjednik komisije, Dijana Milošević i Tanja Grabić.

Od ukupno 43 prijavljenih elektora nazočilo je 42. Nakon usvojenog Dnevnog reda i Poslovnika utvrđen je kvorum i započelo je tajno glasovanje.

Izabrano je 15 članova Vijeća, a to su: Zvonimir Deković, Ilija Janović, Ljerka Sindik, Mato Krstović, Ivan Dragičević, Tamara Mandić, Svjetlana Zeković, Dijana Milošević, Marin Čaveliš, Zrinka Velić, Josip Gržetić, Frano Ercegović, Radovan Marić, Tanja Grabić, kao i Vladimir Marvučić.

U subotu, 15. srpnja, bit će održana konstitutivna sjednica Vijeća u novom sazivu.

Izvor: Radio Dux