Tijela

Na prvoj sjednici Vijeća, koja je održana 30. siječnja 2008. godine u Tivtu, izabrani su koordinatori koji će rukovoditi radom Vijeća do izbora tijela Vijeća. Hrvatsko nacionalno vijeće, nakon usvajanja statuta 21. travnja 2008. godine, izabralo je sva tijela Vijeća koja su predviđena. Od 17 članova Vijeća bilo je nazočnih 16, koji su tajnim glasovanjem izabrali predsjednika, dopredsjednika i tajnicu Vijeća.                                                                                                                                                                              


1. Elektorska skupština 21. prosinca 2007.g.-Tivat

ČLANOVI VIJEĆA:

 1. Božo Nikolić
 2. Marija Vučinović
 3. Miroslav Franović
 4. Josip Gržetić
 5. Zvonko Deković
 6. Mato Marović
 7. Mato Krstović
 8. Miroslav Marić
 9. Vladimir Medović
 10. Ljerka Dragičević
 11. Nikola Čučić
 12. Nenad Grgurević
 13. Ivan Ilić
 14. Slavko Dabinović
 15. Selma Krstović
 16. Ljerka Sindik
 17. Ilija Bijelić

2. Elektorska skupština-5. srpnja 2013.-Donja Lastva

        ČLANOVI VIJEĆA

 1. Ljerka Dragičević
 2. Marija Vučinović
 3. Ilija Janović
 4. Ljerka Sindik
 5. Zvonimir Deković
 6. Filip Janjić
 7. Adrijan Vuksanović
 8. Josip Gržetić
 9. Ružica Lazarević
 10. Marin Čaveliš
 11. Vladimir Marvučić
 12. Dijana Milošević
 13. Anton Perčin
 14. Milena Pilastro-Kovačić
 15. Zrinka Velić
 16. Jurica Žarković
 17. Mirko Vičević

U Domu kulture "Josip Marković" u Donjoj Lastvi, u subotu 8. srpnja 2017. godine, održana je Elektorska skupština za izbor članova Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore. 
Skupštinom je presjedavao Pavle Pasković, uz potporu najstarijeg elektora Andrije Krstovića i najmlađeg Valentine Andrić. Za članove Verifikacione komisije izglasani su Vladimir Marvučić kao predsjednik komisije, Dijana Milošević i Tanja Grabić.
Od ukupno 43 prijavljenih elektora nazočilo je 42. Nakon usvojenog Dnevnog reda i Poslovnika utvrđen je kvorum i započelo je tajno glasovanje.
Izabrano je 15 članova Vijeća, a to su: Zvonimir Deković, Ilija Janović, Ljerka Sindik, Mato Krstović, Ivan Dragičević, Tamara Mandić, Svjetlana Zeković, Dijana Milošević, Marin Čaveliš, Zrinka Velić, Josip Gržetić, Frano Ercegović, Radovan Marić, Tanja Grabić, kao i Vladimir Marvučić.                                                                                                                                                                    


3. Elektorska skupština 8. srpnja 2017.g.- Donja Lastva

ČLANOVI VIJEĆA:

 1. Zvonimir Deković
 2. Marija Vučinović
 3. Adrijan Vuksanović
 4. Ilija Janović
 5. Ljerka Sindik
 6. Mato Krstović
 7. Ivan Dragičević
 8. Tamara Mandić
 9. Marin Čaveliš
 10. Svjetlana Zeković
 11. Tanja Grabić
 12. Josip Gržetić
 13. Frano Ercegović
 14. Radovan Marić
 15. Vladimir Marvučić
 16. Dijana Milošević
 17. Zrinka Velić

 

Share/Save