Elektori

ELEKTORI PRVE ELEKTORSKE SKUPŠTINE-21. prosinca 2007.g.

 1. Antun Petković
 2. Andro Saulačić
 3. Anton Perušina
 4. Andrija Krstović
 5. Pavle Jurlina
 6. Boris Kamenarović
 7. Sveto Deković
 8. Dejan Matković
 9. Đuro Matković
 10. Nikica Počanić
 11. Ljerka Dragičević
 12. Filo Biskupović
 13. Pavle Marković
 14. Tea Stevović
 15. Ivan Andrić
 16. Gajo Kovačević
 17. Miroslav Andrić
 18. Đurica Biskupović
 19. Blanka Radošević-Marović
 20. Mihail Bilafer
 21. Zlatko Vučinović
 22. Zvonko Perušina
 23. Branko Ercegović
 24. Zvonimir Deković
 25. Miroslav Marić
 26. Ilija Bijelić
 27. Mato Marović
 28. Vladimir Medović
 29. Igor Perojević
 30. Dejan Deković
 31. Zoran Bergam
 32. Gracija Vučinovlć
 33. Mato Ucović
 34. Marija Saulačić
 35. Nenad Grgurović
 36. Mato F. Krstović
 37. Mirjana Nikolić
 38. Nikola Čučić
 39. Sanja Crnić
 40. Ivan Ilić
 41. Ilko Marović
 42. Tvrtko Crepulja
 43. Zoran A. Nikolić
 44. Marko Salatić
 45. Marija Radulović
 46. Tripo Schubert
 47. Renato Brkanović
 48. Vjekoslav Šubert
 49. Joško Katelan
 50. Nada Petrović
 51. Mato Nikolić
 52. Dario Musić
 53. Ljubo Biskupović
 54. Ljerka Sindik
 55. Slobodan Vičević
 56. Ivo Marić
 57. Goran Pasković
 58. Selma Krstović
 59. Mirko Vičević
 60. Siavko Dabinović
 61. Krsto Smodlaka
 62. Marta Anđelić
 63. Veselinka Janković
 64. Gracijela Čulić
 65. Vladimir Marvučić
 66. Božo Saltić
 67. Dragan Marstjepović
 68. Nebojša Vukčević
 69. Toni Petrović
 70. Domagoj Žarković

Elektorska Skupština je odžana 21. prosinca 2007. godine u Tivtu, na kojoj se odazvalo 70 elektora. Skupštini su nazočili i predstavnici Ministarstva za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Vlade Crne Gore, viši savjetnik za pravne poslove Gazmend Cuca i sekretar Orhan Šahmanović.

Share/Save