Kontakt

HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE CRNE GORE

Adresa:

Tivat, Donja Lastva – Obala b.b.

Crna Gora

E-mail: hnv@hnv.me

Tel/Fax: +382 (0) 32 662 068  

Web site: www.hnv.me