Odbori HNV 2013.

2013. - 2017. godina
 
SPISAK ODBORA HNV I NJIHOVIH ČLANOVA
 • Odbor za statut i propise
  • Vladimir Marvučić
 • Odbor za proračun i financije
  • Zrinka Velić
  • Ljerka Dragičević
 • Odbor za kulturu i prosvjetu
  • Ljerka Sindik-koordinator
  • Ružica Lazarević
  • Milena Pilastro Kovačić
  • Zrinka Velić
  • Josip Gržetić 
 • Odbor za sport i mladež 
  • Mirko Vičević-koordinator
  • Ilija Janović
  • Anto Perčin
  • Dijana Milošević
  • Ružica Lazarević
 • Odbor za vjeru i povijest
  • ​Don Filip Janjić
  • Vladimir Marvučić
  • Ilija Janović
  • Adrijan Vuksanović
  • Zvonimir Deković 
 • Odbor za znanost i informatiku
  • Marin Čaveliš-koordinator
  • Jurica Žarković
  • Marija Vučinović
  •  Dijana Milošević
  • Josip Gržetić
 • Odbor za odnose s Hrvatima u RH i ostalim zemljama
  • Adrijan Vuksanović-koordinator
  • Zvonimir Deković
  • Ljerka Dragičević
  • Marija Vučinović
  • Vladimir Marvučić
  • Marin Čaveliš
  • Jurica Žarković

KONTAKT ADRESE ČLANOVA ODBORA:

Share/Save