Digitalna knjižnica

HRVATSKI SOKOL U BOKI KOTORSKOJ

u razdoblju Austro-Ugarske monarhije i Kraljevine SHS

Rad koji je pred čitateljstvom tiče se teme koja je stjecajem okolnosti, onih političke naravi, tjekom vremena pala u zaborav. Rasvjetljavanje i (nanovo) objavljivanje činjenica iz pera uglednog arhiviste o djelovanju Hrvatskog sokola  na prostoru Tivta, Boke Kotorske (ali i šire crnogorske obale)  još jednom svjedoči o tisućljetnom pečatu što su ga Hrvati  utisnuli u uobličenje kulturne i sveukupne društvene slike ovog djela  jadranske obale.Autorova dokumentacija je obimna, nadasve pouzdana, dobro kompoziciono organizirana, a rad koji je obuhvaća još je jedan u nizu doprinosa posljednjih godina buđenju svjesti u bokeljskih Hrvata o njihovom prošlom, a neprijeporno i budućem značaju za povjest Boke i potrebi čuvanja i očuvanja kulturne i nacionalne samobitnosti uz istovremenom poštivanje svih drugih vjera, nacija i kulturnih tradicija na prostoru sa kojima i uz koje žive.