Dešavanja

Dan materinskoga jezika

www.mvinfo.hr: Povodom Dana materinskoga jezika Hrvatski PEN centar organizira razgovor ''Tuđe i naše - O prevođenju i popularizaciji književnosti" koji će se održati u srijedu 21.

Promocija hrvatskog književnika Ivice Prtenjače u Podgorici

Promocija hrvatskog književnika Ivice Prtenjače održat će se u utorak, 20. 2. 2018., u Kosoj dvorani Narodne biblioteke ,,Radosav Ljumović" u  Podgorici, s početkom u 19 sati.

Kulturna i prirodna dobra Republike Hrvatske na Popisu svjetske spomeničke baštine

2018. godina proglašena je europskom godinom kulturne baštine, a 20. veljače obilježavamo Dan zaštite spomenika kulture.

NAJAVA: „Kulturološki obrisi Boke kotorske“ u Zagrebu

Hrvatsko katoličko sveučilište i Hrvatska bratovština Bokeljska mornarice 809 Zagreb organiziraju kulturni događaj „Kulturološki obrisi Boke kotorske“, koji biti održan u petak, 23.

Noć splitskih "Bilih" u Kolašinu

U Kolašinu se u utorak, 13. 2., u hotelu „Bianca“, na prijedlog i poziv predsjednika Kluba poštovatelja NK Hajduka iz Kolašina, gospodina Dražena Draškovića, održala manifestacija „Malo misto“ u „maloj varoši“, kojom se obilježilo 107 godina od osnivanja NK „Hajduk“ iz Splita.

U cijelosti vam prenosimo priopćenje Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore povodom incidenta u kojem je Adrijan Vuksanović, poslanik HGI u Skupštini Crne Gore, doživio napad automobilom: "Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore najoštrije osuđuje incident koji se dogodio sinoć u Donjoj Lastvi, kada je grupa mladića automobilom nasrnula na Adrijana Vuksanovića, poslanika HGI-ja u Skupštini Crne Gore. Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore pohvaljuje brzu i efikasnu akciju odjela bezbjednosti Tivat u rasvjetljavanju ovog događaja.

 

U subotu, 13. 1., kotorska Crkva liturgijski obilježava dan prijenosa relikvija sv. Tripuna iz Carigrada u Kotor 809. Svečana sv. Misa bit će u bazilici katedrali u 18 sati. Prema višestoljetnoj tradiciji sv. Misu služi peraški opat sv. Jurja.

Ministrica  bez portfelja Marija Vučinović upoznala je javnost s informacijom da je za saniranje štete prouzrokovane nedavnim potresom  Vlada na jučerašnjoj sjednici usvojila Prijedlog za dodjelu interventne financijske pomoći lokalnim samoupravama, istakavši da je riječ o hitnoj pomoći, te da će sredstva biti namijenjena za najugroženije obitelji Sjevernog regije, priopćeno je iz Vlade.

Radio Dux - Hrvatske bratovštine Bokeljske mornarice uputile su pismo javnosti. Zbog njegove obimnosti i želje uredništva da se s njegovim sadržajem upozna što više posjetitelja naše web stranice, u zasebnu cjelinu izdvojili smo, prema našem mišljenju, ključne stavove iznesene u njemu. Naravno, želja je uredništva Radio Duxa da se čitatelji upoznaju s cijelim tekstom pisma, jer samo tako mogu dobiti potpun uvid u njegove poruke i saznati kontekst u kojemu su tvrdnje izrečene. 
Uredništvo

„U ime Hrvatske građanske inicijative i u svoje osobno ime, svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijedi upućujem iskrene čestitke povodom predstojećih blagdana.
Želim da božićne blagdane provedete u zdravlju, miru i obiteljskoj sreći“.

www.dan.co.me: Ovo nije klasična antologija, ovo je način da se dopre do mladih. Djecu treba odgajati u duhu svoje istorije. Mi smo tu da sačuvamo ono što su naši preci radili, rekla je Dijana Milošević, autorka digitalne antologije hrvatskog pjesništva Boke Kotorske, koja je u decembru promovisana u Domu kulture „Josip Marković” u Donjoj Lastvi. Promociju je organizovalo Hrvatsko nacionalno vijeće, a antologija je štampana uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore. Promociji su prisustvovali ambasador Hrvatske Veselko Grubišić, poslanik HGI Adrijan Vuksanović i predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Zvonimir Deković.

Prenosimo vam otvoreno pismo koje su napisali prof. povijesti Marija Saulačić i Ing. brod. Andro Saulačić, koje predstavlja reagiranje na priopćenje Admiralata i Upravnog odbora Bokeljske mornarice-Kotor "Mornarica pripada i Hrvatima i Srbima i Italijanima i Grcima" ("Vijesti"27.12.2017.)
"OTVORENO PISMO, Kotor, 29.12.2017. - ADMIRALATU I UPRAVNOM ODBORU BOKELSKE MORNARICE-KOTOR
1451 god. Bokelji su osnovali svoju bratovštinu u Veneciji, a 40-tak obitelji Bokelja Hrvata 3.02.1873 god.osnovalo je ogranak Bokeljske mornarice u Splitu. Nominacioni frormular nije validan jer ne počiva na povijesnoj i današnjoj istini...

U Bokobranu o kiparstvu Nade Marović Stanić, akademik Tonko Maroević predstavlja njezin rad, ukazuje na to koji ga likovni elementi određuju te što čini jedinstvenom ovu kiparicu u kontekstu sredine u kojoj je stvarala. Akademik Maroević odgovara i na pitanje o tome povezuju li se i kako likovni opusi Nade Marović Stanić i njezina itekako priznata supruga, slikara Voja Stanića.

Škola hrvatskog folklora, dugogodišnji projekt Hrvatske matice iseljenika, započinje 3. siječnja i održavat će se deset dana u Hotelu Podravina u Koprivnici te završiti koncertom polaznika 12. siječnja u dvorani Domoljub s početkom u 20 sati. Glavni cilj tog Matičina projekta jest očuvanje izvornosti i autohtonosti ovog segmenta tradicijske kulture njegovanjem najvišeg standarda kvalitete. 

 

Pred­sjed­ni­ca Hr­vat­ske gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve (HGI) Ma­ri­ja Vu­či­no­vić ka­že da je stran­ka ko­ju vo­di bi­la dio ti­ma ko­ji je dao do­pri­nos da Cr­na Go­ra uđe u NA­TO sa­vez, što je bio je­dan od stra­te­ških ci­lje­va u nji­ho­vom pro­gra­mu. "U na­stu­pa­ju­ćoj 2018. go­di­ni sa dr­žav­nog ni­voa oče­ku­je­mo da­lju re­a­li­za­ci­ju pro­gra­ma na­še po­li­tič­ke par­ti­je, a to je da­lji pro­gres otva­ra­nja pre­go­va­rač­kih po­gla­vlja, ko­ji će Cr­nu Go­ru uve­sti u EU za­jed­ni­cu...

Novi satelitski televizijski program emitirat će se za iseljeništvo i međunarodnu javnost u Europi, Sjevernoj Americi, Australiji i na Novome Zelandu. Hrvatska radiotelevizija (HRT) u ponedjeljak 1. siječnja pokrenula je Peti program Hrvatske televizije (HRT – HTV 5) namijenjen Hrvatima izvan Republike Hrvatske te međunarodnoj javnosti. Pristup satelitskomu signalu moguć je u Europi, Sjevernoj Americi, Australiji i na Novome Zelandu, a emitiraju se specijalizirani sadržaji namijenjeni hrvatskim iseljenicima i međunarodnoj javnosti, odabir sadržaja četiriju HRT-ovih nacionalnih televizijskih programa te izbor iz arhivskoga materijala Hrvatske radiotelevizije.

Stranice